Kısa bilgi

 • Otomatik kan ölçüm cihazlarında platelet-eritrosit ayrımı hücre boyutlarındaki farklılığa dayanır. Dolayısıyla büyük plateletler hatalı şekilde eritrosit, küçük eritrositler ise hatalı olarak platelet olarak sayılabilir. Bu durum özellikle eritrositlerin küçük, plateletlerin ise büyük olduğu kedilerde sık görülür.

   
 

Soru-Cevap

Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinde hematokrit ölçmek için kanın daha uzun süre santrifüj edilmesi gerekir?

 
 
 
 
 

Soru 1 den 1

 

Kısa bilgi

 • Kan hücreleri kemik iliğinde üretilirler. Böbreklere gelen kandaki oksijen miktarı düştüğünde bu duruma yanıt olarak böbrekler eritropoietin hormonu sentezler. Bu hormon kemik iliğini uyararak eritrosit üretilmesini sağlar.

   
 
 
 • Hematolojide Sıklıkla Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

  Hb, Hgb Hemoglobin Hemoglobin   HCT Hematocrit Eritrositlerin oluşturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranıdır. Ortalama eritrosit hacminin (MCV) eritrosit sayısı ile çarpımı sonucu bulunur (HCT=MCVxRBC/1000).   MCH Mean corpuscular hemoglobin […]

 • Retikülositler

  Eritrosit üretimi Eritrositlerin üretimi normal koşullar altında kemik iliğinde olur. Eritrositler çekirdeklerini kaybedip yeterince hemoglobin sentezlediklerinde olgun hücreler olarak kan dolaşımına salınırlar.   Retikülosit Retikülositler çekirdeğini kaybetmiş, ama yeterince olgunlaşmadan […]

 • Eritrositlerde Polikromazi

  Polikromazi ne demektir?  “Poli” çok, “kromo” ise renk anlamına gelir. Polikromazi eritrositlerin normalde pembe-kırmızı renkte boyanması gerekirken, daha mavimsi renkte boyanma özelliğini ifade eder. Bu şekilde boyanan eritrositlere de polikromatofil […]

Yazılar